Duurzaamheid - Outdoor Gelderland

Duurzaamheid

Duurzaamheid

Green Equine Innovation

Duurzaamheid en dierenwelzijn wordt steeds belangrijker in de maatschappij. Bij veel aankopen houden mensen al rekening met de duurzaamheid van de producten of van het bedrijf of kijken ze naar het dierenwelzijnskeurmerk. In de paardensector is er nog weinig beweging op het gebied van duurzaamheid of het vaststellen van het echte welzijn van de dieren. Mogelijk ligt dit aan een ontbrekende gemeenschappelijke visie op het gebied van duurzaamheid en de onbekendheid van duurzaamheid en mogelijkheden rondom dit thema. Maar ook de mogelijkheden om met nieuwe technologieën en sensoren meer inzicht in het welzijn van paarden te krijgen is nog niet helder voor de sector. Een belangrijk onderdeel van duurzaamheid in de paarden sector is daarom ook welzijn en behoud van de paarden voor de sport en recreatie. Hieronder valt ook de fitness van de ruiters en hun effect op het paard.

 

Daarom wordt er door Van Hall Larenstein in samenwerking met Vereniging Eigen Paard en Outdoor Gelderland 2019 op donderdag 4 juli 2019 een “Innovatie dag” georganiseerd met een focus op dierenwelzijn, sensing en duurzaamheid. De donderdag van Outdoor Gelderland staat volledig in het teken van innovatie. Deze dag wordt gefinancierd uit het EFRO project “Monitoren van diergedrag, diergezondheid en dierenwelzijn (X3D)” en door verschillende partners. Door het gebruik van communicatie- informatie- en sensortechnologie (x-technologie) bij het monitoren van diergedrag, diergezondheid en dierenwelzijn (3D) ontstaan goede mogelijkheden voor nieuwe producten en diensten rond dierenwelzijn en hiermee ook duurzaamheid. Het project wordt gefinancierd door OP Oost. 

 

De partners in het X3D cluster stimuleren de samenwerking van (MKB-)bedrijfsleven, kennisinstellingen en eindgebruikers van verschillende sectoren. Het consortium bestaat uit Stichting I3B (ICT for Brain, Body & Behavior, Wageningen), Hogeschool Saxion (Enschede), Wageningen Livestock Research (Wageningen), Universiteit Twente (Enschede) en Van Hall Larenstein (Velp). Op deze dag wordt kennis gemaakt met verschillende initiatieven rondom de thema’s sensing, duurzaamheid en welzijn.

Meer informatie, aanmelden en tickets op www.ondernemersdag.com of op Facebook www.facebook.com/ondernemersdag


Doelstelling

De dag bestaat uit vier verschillende evenementen/onderdelen die deels parallel aan elkaar lopen en haakt verschillende lopende initiatieven aan om zo verbindingen te slaan en een cluster te vormen.  Het doel van het evenement is vooral kennismaking van verschillende spelers in de hippische markt rondom duurzaamheid, welzijn en sensing - het overkoepelend thema is “Green Equine Innovation”.

 

onderdeel 1:Green Equine Innovation Price

Deze prijs wordt verleend aan een bedrijf of een product met een sterke visie voor de toekomst van de paardensport. Het product of bedrijf moet een duidelijke visie hebben in het verbeteren van de sector en/of de paardensport. Deze visie moet gekoppeld zijn aan het verbeteren van dierenwelzijn en/of duurzaamheid in de hippische sector met het inzetten van technologieën/sensoren voor het behalen van deze visie. 

Tijdens het evenement kunnen bedrijven hun idee pitchen met behulp van een poster. De bezoekers zullen dan uit alle ideeen een winnaar kiezen. 

Bedrijven mogen zich opgeven via een speciaal bedrijven formulier op https://ondernemersdag.com/innovatie-prijs/

 

onderdeel 2: Green Equine Hackathon

De green hackathon richt zich op studenten van verschillende studierichtingen. In multidisciplinaire groepen gaan zij aan de slag om voor een professioneel hippisch bedrijf een duurzame/innovatieve oplossing te bedenken. De doelstelling is om uit te vinden: hoe kunnen wij duurzaamheid of welzijn verbeteren op het bedrijf en hoe kunnen x-technologieën hierbij ingezet worden. De studenten werken in verschillende rondes hun idee uit en presenteren deze aansluitend door middel van een pitch. 

In onderdeel 4  krijgen alle bezoekers de kans om het beste idee te kiezen uit de 5 pitches. Hierdoor worden de winnaars van de hackathon gekozen. Het winnende team krijgt een VIP-arrangement voor de Dressuurgala tijdens Outdoor Gelderland.

Aanmelden voor de hackathon voor studenten kan via een aanmeldformulier op https://ondernemersdag.com/innovatie-prijs/.  Op dit moment zoeken wij ook nog bedrijven die hun bedrijf in willen zetten in de hackathon en zo nieuwe ideeën van studenten willen opdoen. 

 

onderdeel 3: Ronde tafel gesprek - Equine sensing

In de “ronde tafel” worden verschillende partijen uit de dierdomein en ICT/sensor domein bij elkaar gebracht en bespreken ze mogelijke initiatieven rondom de inzet van x-technologie (informatie, communicatie en sensoren technologie) in de paardensport- het thema is daarom “Equine Sensing”.

Het doel van de tafel is kennismaking en uitwisseling van toekomst visies en ideeën van de aanhakende partijen.

Aanmelden kan door een email te sturen aan info@ondernemersdag.com onder vermelding van jouw naam, jouw bedrijf of onderneming en in welke richting je werkzaam bent.

 

onderdeel 4:Green Equine Innovation - Ondernemersdag

Voor dit deel is iedereen met interesse in innovaties en duurzaamheid welkom. Het programma bied naast inspirerende sprekers ook ruimte voor de studenten en bedrijven uit onderdeel 1 en 2 om hun ideeen te pitchen. Aan het einde van de dag zullen de winnaars bekendgemaakt worden. 

Tussen half 2 en 5 zullen verschillende sprekers komen vertellen over duurzaamheid binnen bedrijven. Het plenair wordt geopend door de dagvoorzitter Dirk Willem Rosie. De rest van de middag is gevuld met zeer interessante sprekers zoals Dr.Ir.Wiepk Voskamp (Lector van Hall Larenstein), OneSwitch en Fenna Westerduin, Anton van Limpt (ondernemer van het jaar 2019) en John Voskamp (project 'de paardensprong').

Aansluitend aan het programma vindt een netwerkborrel plaats. 

Aanmelden voor het Plenair Programma kan door een ticket te kopen op https://ondernemersdag.com/plenair-programma/