Nederland is een toonaangevend agro kennisland. De landbouw in al haar facetten vormt dan ook een wezenlijk onderdeel van de Nederlandse identiteit. Alsnog zorgen de ruimtelijke beperkingen van ons land voor extra uitdagingen als het gaat om het herinrichten van het landelijke gebied in lijn met de opgaven uiteengezet in het Nationaal Programma Landelijk Gebied (NPLG). Inmiddels is Nederland toonaangevend op alle gebieden van paardenhouderij en -sport, maar de nauwe interactie met andere landbouwsectoren op het gebied van mest, voer en strooisel bestaat nog steeds.

Tijdens Outdoor Gelderland zal er een kennisbijeenkomst plaatsvinden met als thema duurzaamheid. De paardenhouderij biedt veel mogelijkheden voor een biodiverse, natuur-inclusieve landschapsinrichting. Er zijn al veel verschillende initiatieven bezig met verduurzaming, echter zijn deze initiatieven geïsoleerd van elkaar. Het doel van deze bijeenkomst is om deze kennis bij elkaar te brengen. 

Het programma volgt snel!