Duurzaamheid - Outdoor Gelderland

Duurzaamheid

Duurzaamheid

Green Innovation

Duurzaamheid en dierenwelzijn wordt steeds belangrijker in de maatschappij. Bij veel aankopen houden mensen al rekening met de duurzaamheid van de producten of van het bedrijf of kijken ze naar het dierenwelzijnskeurmerk. In de paardensector is er nog weinig beweging op het gebied van duurzaamheid of het vaststellen van het echte welzijn van de dieren. Mogelijk ligt dit aan een ontbrekende gemeenschappelijke visie op het gebied van duurzaamheid en de onbekendheid van duurzaamheid en mogelijkheden rondom dit thema. Maar ook de mogelijkheden om met nieuwe technologieën en sensoren meer inzicht in het welzijn van paarden te krijgen is nog niet helder voor de sector. Een belangrijk onderdeel van duurzaamheid in de paarden sector is daarom ook welzijn en behoud van de paarden voor de sport en recreatie. Hieronder valt ook de fitness van de ruiters en hun effect op het paard.

 


Dag vol groene innovatie op Outdoor Gelderland

Het evenement ‘Green Equine Innovation’ welke op 4 juli op Outdoor Gelderland plaats vond, stond vol in het teken van groene innovatie. Het evenement werd georganiseerd door Hogeschool Van Hall Larenstein in samenwerking met Outdoor Gelderland en Vereniging Eigen Paard en werd mede mogelijk gemaakt door een EFRO-subsidie van OP Oost. De dag bestond uit vier verschillende onderdelen.

‘S ochtends bij de Hackathon begonnen de studenten in twee groepen met het bedenken van innovatieve, duurzame en technologie gesteunde oplossingen voor twee bedrijven: Anemone Horsetrucks en Pensionstal de Heidehoek. Verschillende experts zoals Dr. Hans Hopster- Lector Dierenwelzijn, Dr. Wiepk Voskamp- Lector Sustainable Dairy Farming and Dr. Miha Lavrič- met expertise in Data Science en Machine Learning hielpen de studenten door de verschillende rondes. Parallel aan de hackathon kwamen vertegenwoordigers van 16 verschillende bedrijven uit zowel de primaire als secondaire en tertiaire paardensector bij elkaar om rond het thema “Equine Sensing” van gedachten te wisselen en op zoek te gaan naar nieuwe mogelijke initiatieven, connecties en projecten. Dit allemaal mocht plaats vinden op de loge van Outdoor Gelderland. De deelnemers konden tegelijkertijd konden genieten van een prachtig uitzicht op de internationale springsport met maar liefst twee CSI* rubrieken.

Na een gemeenschappelijke lunch waar studenten en ondernemers elkaar ontmoetten, vond het plenaire gedeelte plaats wat ook tegelijkertijd de ondernemersdag van Vereniging Eigen Paard was. Maar liefst 64 deelnemers luisterden naar verschillende sprekers zoals Christel Werkman van Werkman Horseshoes, John Voskamp van het Paardensprong Project, Fenna Westerduin en OneSwitch over het ‘Ruiter en paard Samen VITAAL’ project van de KNHS en ook ondernemer van het jaar Anton van Limpt van Bestronics.

Tijdens het programma mochten de bezoekers stemmen op het winnende hackathon idee van de studenten maar ook op de winnaar van de Green Equine Innovation Price. De prijs werd voor het eerst uitgegeven in samenwerking met de Provincie Gelderland en werd overhandigt door Jan van Dellen wethouder economische zaken van de Gemeente Arnhem. Anne Muller van WOW (werken aan optimaal paardenwelzijn) heeft gewonnen. Zij heeft in samenwerking met Machteld van Dierendonck en Pascale Nales een poster en onderwijspakket ontworpen welke wetenschappelijke training principes doelgroepgericht vertaald voor kinderen op maneges. Een doorlopend inspirerende dag die veel positief commentaar vanuit de bezoekers opriep en genoeg thema’s voor de nabespreking gaf tijdens de aansluitende borrel.