Duurzaamheid - Outdoor Gelderland

Duurzaamheid

Duurzaamheid

Green Innovation

Duurzaamheid en dierenwelzijn wordt steeds belangrijker in de maatschappij. Bij veel aankopen houden mensen al rekening met de duurzaamheid van de producten of van het bedrijf of kijken ze naar het dierenwelzijnskeurmerk. In de paardensector is er nog weinig beweging op het gebied van duurzaamheid of het vaststellen van het echte welzijn van de dieren. Mogelijk ligt dit aan een ontbrekende gemeenschappelijke visie op het gebied van duurzaamheid en de onbekendheid van duurzaamheid en mogelijkheden rondom dit thema. Maar ook de mogelijkheden om met nieuwe technologieën en sensoren meer inzicht in het welzijn van paarden te krijgen is nog niet helder voor de sector. Een belangrijk onderdeel van duurzaamheid in de paarden sector is daarom ook welzijn en behoud van de paarden voor de sport en recreatie. Hieronder valt ook de fitness van de ruiters en hun effect op het paard.