Duurzaamheid - Outdoor Gelderland

Duurzaamheid

Duurzaamheid

Outdoor Gelderland (26 juni t/m 1 juli 2018), dat plaats vindt op Sportcentrum Papendal in Arnhem, richt zich sinds medio 2011 op mogelijkheden het evenement te verduurzamen. Die oriëntatie heeft geleid tot een nauwe samenwerking met Stichting kiEMT. Het evenement heeft de afgelopen jaren concrete maatregelen genomen om op de gebieden van energie, water, afval en transport een duurzaam beleid te voeren, naar de toekomst toe zal dit verder geïmplementeerd worden.

Stichting kiEMT is een samenwerkingsverband van ruim 180 bedrijven en instellingen die zich bezighouden met energie- en milieutechnologie in met name Oost-Nederland. In een brainstormsessie onder leiding van Rob Nas van kiEMT is het startsein gegeven voor de verduurzaming van Outdoor Gelderland. Diverse aan kiEMT en Outdoor Gelderland verbonden partijen hebben op de vier thema’s ideeën aangedragen voor de vaak dure en milieu-onvriendelijke oplossingen die de evenementenbranche kenmerken.

Outdoor Gelderland richt zich sindsdien op verschillende factoren om te verduurzamen. Er wordt gewerkt aan alternatieve energiebronnen, het beter scheiden van afval bij de bron, het aanwenden van afval als biomassa, het aanleggen van permanente faciliteiten voor water, elektriciteit, riolering en aan de bodems.

Men zit echter niet stil en is steeds nadrukkelijker bezig met dit onderwerp. De organisatie erkent dat het belangrijk is om op een maatschappelijke verantwoorde wijze bezig te zijn als evenement, de duurzame oplossingen hebben echter ook een positief effect op de kosten. Op korte termijn zal Outdoor Gelderland het duurzaamheidsprogramma nader uitwerken en publiceren. Stapsgewijs zullen de verschillende maatregelen de komende jaren worden doorgevoerd. Concrete doelstellingen die al vast staan zijn enerzijds de ambitie om het meest duurzame topsportevenement van Nederland te worden, en anderzijds om Outdoor Gelderland CO2-neutraal te laten plaatsvinden.

"Iedereen verdient een groene toekomst!"

Duurzaam ondernemen wordt, ook in het Nederlandse bedrijfsleven, steeds belangrijker. Echter is er nog veel onduidelijkheid over hoe duurzaamheid het beste kan worden toegepast en wat de mogelijkheden zijn. Tijdens Outdoor Gelderland 2018 wordt hét symposium georganiseerd over de wereld van duurzaam en biobased ondernemen. Waar liggen de kansen voor de hippische sector? Geniet van een programma vol inspirerende sprekers en netwerkmogelijkheden.

Zodra het programma bekend is zal deze hier worden gepubliceerd.

Heeft u in de tussentijd vragen met betrekking tot het symposium of wilt u graag bijdragen aan een duurzame toekomst? Dan zijn wij te bereiken via info@outdoorgelderland.nl.