Partners - Outdoor Gelderland

Partners

Partners

Outdoor Gelderland werkt samen met een aantal onderwijsinstellingen. Door deze samenwerking worden het bedrijfsleven en onderwijs met elkaar verbonden. Studenten doen praktijkervaring op en hebben kans om te netwerken.


Met ruim 2.000 dieren en de vele praktijkfaciliteiten is Aeres MBO Barneveld* de toonaangevende opleider in dierverzorging van Nederland. Leerlingen uit heel Nederland volgen hier hun opleiding.

Alles over dierverzorging leer je in Barneveld.

Maar liefst 100 leerlingen dragen hun steentje bij tijdens Outdoor Gelderland. De leerlingen werken mee in verschillende functie o.a. parcourshulp, assistentie kindermiddag, controle etc.


In de aanloop van Outdoor Gelderland 2013 is er een samenwerkingsverband tussen Aeres Hogeschool Dronten en Outdoor Gelderland gestart. Outdoor Gelderland biedt studenten van de studie Hippische bedrijfskunde daarbij de mogelijkheid om tijdens het evenement ervaring op te doen in de evenementenbranche.

 

Hippische bedrijfskunde

De studie Hippische bedrijfskunde is een bedrijfskundige studie met een focus op de paardensector. Studenten krijgen 70% bedrijfskundige vakken en 30% paard gerelateerde vakken. Tijdens het studieprogramma leren de studenten onder meer hoe ze een beleidsnotitie moeten schrijven. De student kiest een actueel onderwerp binnen de sector en gaat aan de slag om een beleid hiervoor uit te stippelen. Dat kan bijvoorbeeld zijn: doping in de paardensport of identificatie & registratie. Ook leren ze hoe ze een ondernemersplan moeten opstellen. De verdeling 70/30 binnen de studie heeft als voordeel dat studenten breed opgeleid worden en dus meerdere kanten op kunnen. Studenten vinden zowel binnen als buiten de sector een baan. Ze hebben na afronding van hun studie een gedegen diploma waarmee ze goed op de arbeidsmarkt terecht kunnen.

NOC*NSF topsportstatus

Studie en topsport zijn vaak moeilijk met elkaar te combineren. Aeres Hogeschool Dronten vindt het juist belangrijk dat  studenten de kans krijgen zich op beide gebieden te ontwikkelen. Daarom ondersteunen we topsportende studenten daarom graag zo goed mogelijk om de combinatie tussen topsport en studie mogelijk te maken. Zeer trots zijn wij dan ook te mogen vertellen dat wij van NOC*NSF de topsportstatus hebben verkregen!

Kijk voor meer informatie over de studie Hippische bedrijfskunde op: www.aereshogeschool.nl/hippischebedrijfskunde.

 

Groen onderwijs staat centraal

Aeres Hogeschool Dronten is een kennisinstelling met passie voor kwalitatief groen onderwijs. We bieden onze studenten, docenten en medewerkers een stimulerende leef- en leeromgeving waar de nadruk wordt gelegd op dieren, voedsel, groene ruimte, natuur en management. De hogeschool staat open voor iedereen. Wel verwachten we dat onze normen en waarden worden gerespecteerd en dat iedereen elkaar accepteert. In onze vestiging in Dronten studeren circa 2.000 studenten, waarvan ongeveer 170 deeltijd en 150 buitenlandse studenten.

Interactie

We baseren ons onderwijs op gezamenlijke ontwikkeling en interactie. We werken veel samen met bedrijven en instellingen in binnen- en buitenland, zodat het onderwijs aansluit op de praktijk in het werkveld. Studenten kunnen na het tweede jaar kiezen voor de Engelstalige variant International Equine Business Management. Via ons Bureau Buitenland kunnen ambitieuze studenten ook leerzame ervaringen opdoen door een deel van hun studie in het buitenland te volgen of stage te lopen. Naast het aanbieden van onderwijs, heeft Aeres Hogeschool een onderzoeksfunctie. Via diverse lectoraten slaan we de brug tussen onderwijs en onderzoek. Hierdoor kunnen en willen we ons als kennisinstelling profileren. Kijk voor meer informatie over Aeres Hogeschool www.aereshogeschool.nl.